Indkaldelse til generalforsamlingen lørdag d. 17/3 2018 kl. 14.00 i hallen

  Børne og ungdomshold klatres som vanlig. Alle klubbens medlemmer er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Klubbens vedtægter kan hentes på www.klatre.dk under dokumenter.

  Deadline for forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være bestyrelsen (jon@zingo.dk) i hænde senest 10/3 2018

  Med venlig hilsen

  Jon Hemmingsen, Formand

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
  4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse.
  5. .
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Formand (2 år): Jon Hemmingsen, er ikke på valg
  8. Kasser (2 år):
   1. Daniel Zimmerman genopstiller ikke.
  9. Bestyrelsesmedlemmer (2 år):
   1. Næstformand Susan Christoffersen, er ikke på valg
   2. Daniel Zimmerman er på valg og genopstiller
   3. Cecillie Dannerbo er på valg og genopstiller
  10. Valg af revisor.
   1. Trine Hemmingsen er på valg
  11. Valg af to suppleanter: suppleanter er på valg for 1. år af gangen.
   1. Simon Fogh er på valg og genopstiller måske (studieafhængig)
   2. Helene er på valg og genopstiller
  12. Valg af revisorsuppleant
  13. Eventuelt

  NB: Formand (ulige år), 4 bestyrelsesmedlemmer (hhv. 2 ulige og 2 lige år) og revisor; vælges for 2 år ad gangen.