Indkaldelse til generalforsamlingen lørdag d. 27/6 2020 kl. 13.00 i hallen

Børne og ungdomshold klatres som vanlig. Alle klubbens medlemmer er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Klubbens vedtægter kan hentes på www.klatre.dk under dokumenter.

Deadline for forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være bestyrelsen (jon@zingo.dk) i hænde senest 20/6 2020

Med venlig hilsen

Jon Hemmingsen, Formand

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

   1. Ingen endnu

6. Formand (2 år): Jon Hemmingsen er Ikke på valg

7. Kasser (2 år):

   1. Helene Dyrhauge er på valg og genopstiller

8. Bestyrelsesmedlemmer (2 år):

   1. Susan Christoffersen, på valg og genopstiller.

   2. Rasmus Lykke er Ikke på valg

   3. Cecillie Dannerbo er på valg og genopstiller ikke.

9. Valg af revisor (2 år) Trine Hemmingsen er på valg og genopstiller ikke.

10. Valg af to suppleanter: suppleanter er på valg for 1 år ad gangen.

11. Valg af revisorsuppleant

12. Eventuelt

NB: Formand (ulige år), 4 bestyrelsesmedlemmer (hhv. 2 ulige og 2 lige år) og revisor; vælges for 2 år ad gangen.