Principprogram

Klatreklubbens bestyrelse har udarbejdet et principprogram der skal fungerer som en retningslinie for det daglige arbejde i klubben.

Principprogram for Klatreklubben Giraffen

 • Forældresamarbejde
  • Bestyrelsen arbejder på at inddrage børnemedlemmernes forældre i arbejdet omkring klubbens virke.
  • Klubben afholder efter behov sikringskurser for børnemedlemmernes forældre.
 • Klubarrangementer
  • Klubben bør lave mindst to ture om året til alternative klatresteder.
  • Der bør arrangeres mindst en klippeklatretur til Kullen (Sverige) for alle klubbens medlemmer pr. år.
  • Klubbens fællesskab bør fremmes ved at afholde arrangementer af social karakter f.eks. Julehyggedag, overnatning, fællesspisning og ture ”ud i det blå”.
 • Sikkerhed
  • Klubben skal følge de til enhver tid gældende normer for sikkerhed udstukket af Dansk klatreforbund samt IFSC (International Federation of Sportclimbing) og UIAA (Union Internationale des Associtions D’Alpinisme) og al klatring på klatreklubbens væg skal følge disse normer.
  • Det skal ved opslag i klubben synliggøres hvilke klub-specifikke regler der gælder vedrørende sikkerhed og klatring på klubbens væg.
 • Uddannelse
  • Klubben tilskynder at klubbens medlemmer uddanner sig og benytter denne uddannelse i klubbens virke.
  • Klubben bør, i et vist omfang, være behjælpelige med økonomisk støtte til uddannelse af medlemmer som bruger deres viden og kunnen i klubben.
  • Klubmedlemmer over 15 år bliver uddannet efter klatreforbundets normer for S1. Der udstedes S1-beviser.
 • Ungdomsarbejde
  • Bestyrelsen arbejder for et godt børne- og ungdomsmiljø i klubben.
  • Bestyrelsen udpeger et ungdomsudvalg bestående af unge medlemmer (samt en voksenkontakt) der skal arbejde med emner der vedrører klubbens børn og unge.
 • Bredde og Eliteudvikling
  • Klubben bør stå for rummelighed og skal skabe et godt miljø for både bredde og eliteklatring.
  • Klubben bør tilskynde til deltagelse i konkurrenceklatring men skal samtidig skabe forståelse for at klatring også er en hobby hvor konkurrenceelementet ikke er en nødvendighed.
 • Kommunikation
  • Klubbens hjemmeside (www.klatre.dk) skildrer klubbens daglige virke.
  • Klubbens overordnede kommunikation, kalender, meddelelser, invitationer, billeder og nyheder forefindes på klubbens hjemmeside (www.klatre.dk).
  • Kommunikation pr. mail mellem bestyrelsesmedlemmer skal sendes til hele bestyrelsen og svar på mail sendes ligeledes til hele bestyrelsen.
  • Bestyrelsens kommunikation med eksterne instanser bør så vidt muligt foregå skriftligt pr. brev eller mail.
 • Udstyr
  • Klubben bør til enhver tid råde over udstyr i et omfang der gør det muligt for nye medlemmer at prøve klatresporten uden at investere i eget grej.
  • Klubben bør opfordre medlemmer til at anskaffe eget udstyr.